O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Národný projekt terénna sociálna práca 2020

Národný projekt TSP_2020_zmluva o spolupráci

zmluva č.2

zmluva č.3

zmluva časť4

zluva časť5

zmluva časť6


obec Kesovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;