O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  
Základné informácie o obci

  Kesovce ležia v nadmorskej výške 183-388 m n.m., stred obce 197 m n.m. v chotári s rozlohou 733 ha. Rozprestierajú sa na východnom okraji Rimavskej kotliny, na úpätí východnej časti Cerovej vrchoviny v doline prítoku Slanej

Kesovce patria k najzaostalejším obciam celého regiónu i Slovenska. Obyvateľstvo je prevažne rómskej národnosti. Obec sa postupne vyľudňuje. Obec charakterizuje extrémna vysoká sociálna odkázanosť. V obci nie sú takmer žiadne pracovné miesta a je dlhodobo extrémne nepriaznivá sociálna situácia. Miera dlhodobej nezamestnanosti je extrémne vysoká pohybuje v rozsahu 90 až 96 % - cca 60 (90) nezamestnaných. Podiel obyvateľov, ktorí sú odkázaní na dávky sociálnej pomoci je  až 85% cca 103 (133) obyvateľov z celkového počtu obyvateľov obce.


Administrátor

Noviny - Hírek

Záložná zmluva obec Kesovce    [Veda a technika]    4.9.2015

Zverejnenie záložnej zmluvy v súvislosti s výstavbou nájomných bytov v obci Kesovce.


Výstavba sociálnych bytov    [Veda a technika]    11.9.2012

Obec Kesovce zahájila prípravu na výstavbu obecných nájomných bytov.first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;