Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

Výberové konanie v obci Janice na pracovnú pozíciu    [Inzeráty]    5.2.2015

Obecný úrad Janice, Hlavná 54, 980 42 Janice vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Výberové konanie sa uskutoční dňa 20. februára 2015 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Janice. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. februára 2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Bližšie informácií o kritériách nájdete na internetovej stránke: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyberove-konanie-pre-tsp


Ukončenie terénnej sociálnej práce    [Inzeráty]    28.4.2011

Ciele projektu boli: Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením v obci Janice.first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;