sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Všetky
Kultúra
Šport
Ekonomika
Región
Verejný život
Veda a technika
Panoráma
Inzeráty

Kontakty

Počet návštev:
11792
Anketa

Počasie

Noviny - Hírek

Zmluva o aktualizácií programov TOPSET    [Verejný život]    7.12.2016


Zmluva o aktualizácii dát katastra    [Kultúra]    11.7.2016


Municipálny úver-Superlinka Dodatok    [Verejný život]    3.5.2016


Výberové konanie v obci Janice na pracovnú pozíciu    [Inzeráty]    5.2.2015

Obecný úrad Janice, Hlavná 54, 980 42 Janice vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Výberové konanie sa uskutoční dňa 20. februára 2015 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Janice. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. februára 2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Bližšie informácií o kritériách nájdete na internetovej stránke: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyberove-konanie-pre-tsp


Ukončenie terénnej sociálnej práce    [Inzeráty]    28.4.2011

Ciele projektu boli: Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením v obci Janice.


Informačný bod Janice    [Región]    2.2.2011

V priestoroch obecného úradu sa pre verejnosť otvoril Informačný bodfirst left  1 7 13 19 25 31 37   right last
Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
11792
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster