Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Verejná tabuľa

 

Zmluvy, faktúry, objednávky.

FA1

 

FA2

FA3

 

Faktúry mesiac 1/2011

 Výberové konanie Janice VK_NPTSP_Janice konané dňa 22.1.2015

Licenčná zmluva 2017

Licenčná zmluva 2016 

Licenčná zmluva na majetok 2017 

Zásady nakladania s fin. prostriedkami obce Janice 

Návrh - Zásady odmeňovania poslancov OZ v Janiciach 

Návrh - VZN  niektorých podmienkach držania psov na území obce Janice 

Zmluva o dielo -Prístavba a prestavba kultúrneho domu - Janice  

Dodatokč.1 k prístavbe a prestavbe kultúrneho domu v obci Janice  

Zmluva o výpožičke podperných bodov  


 Starosta

Verzia 4.0a; © CSX 2017;