sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

Z histórie...

Fotogaléria

Verejná tabuľa

Individuálna výročná správa za rok 2015

Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019

Faktúry

Kontakty

Počet návštev:
11792
Anketa

Počasie

Verejná tabuľa

 

Zmluvy, faktúry, objednávky.

FA1

 

FA2

FA3

 

Faktúry mesiac 1/2011

 Výberové konanie Janice VK_NPTSP_Janice konané dňa 22.1.2015

Licenčná zmluva 2017

Licenčná zmluva 2016 

Licenčná zmluva na majetok 2017 

Zásady nakladania s fin. prostriedkami obce Janice 

Návrh - Zásady odmeňovania poslancov OZ v Janiciach 

Návrh - VZN  niektorých podmienkach držania psov na území obce Janice 


 Starosta: 21.3.2017

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
11792
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster