Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Verejná tabuľa


Zmluvy rok 2016 

Zmluva o poskytnutí služby č. 641601 

Zmluva o aktual. programov tz2016-06-20dh5

Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu 

Zmluva o aktual. programov tz2016-08-10dh2 

Zmluva o bežnom účte 

Zmluva o dielo - kultúrny dom 

Zmluvy rok 2017

Dodatok z zmluve o dielo č.1 

Zmluva o aktual. programov tz2017-03-14vs3 

Zmluva o výpožičke podporných bodov 

Koncesna zmluva - verejné osvetlenie I.časť 

Koncesná zmluva - verejné osvetlenie II.časť 

Prilohy ku koncesnej zmluve 

Oznámenie  

Zmluvy rok 2018

Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 4100343 

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov,  osobitný súhlas prevádzkovateľa, všeobecný súhlas prevádzkovateľa 

Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov  

Návrh na počet poslancov na nové volebné obdobie 2018-2022 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie r.2018-2022 

Menovací dekrét-  zapisovateľka 

Oznámenie  


Starosta

Verzia 4.0a; © CSX 2017;