Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019

Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019

Plán kontrolnej činnosti - hlavný kontrolór 

Rozpočet na roky 2018, 2019 a 2020 

Rozpočet na roky 2019, 2020 a 2021 

Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu 

Plán kontrolnej činnosti - hlavný kontrolór 


Starosta

Verzia 4.0a; © CSX 2017;