O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam kandidátov za starostu

Zoznam kandidátov OZ

Menovací dekrét za zapisovateľa 

Oznámenie o určení počte obyvateľov, o počtu poslancov a o rozsahu výkonu starostu

Informácia pre voliča 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

 

 

Nariadenia obce

Rozhodnutia starostu

Smernice

Cenník služieb

Poriadky obce

Verejný register odberateľských vzťahov podľa zákona č.546/2010 Z.z a zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Odporúčania pre obyvateľstvo pri hydrologických a meteorologických výstrahách


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;