Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Aktuality

 

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Zverejnené 24.06.2019 - stiahnúť TU 

 

Zápis detí do MŠ

 Zverejnené 06.05.2019 - stiahnúť TU  

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Zverejnené 09.04.2019 - stiahnúť TU 

 

Rozhodnutie  - Verejná vyhláška ,Realizácia optických sieti: Banskobystrický kraj, Klaster FG-I.

Zverejnené 01.03.2019 - stiahnúť TU


Určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady

Zverejnené 22.02.2019 - stiahnúť TU

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

E-mailová adresa na doručenie  žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v obci Figa pre voľby  do Európskeho parlamentu v roku 2019

Zverejnené 27.02.2019 - stiahnúť TU 

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Figa  pre voľby do Európskeho parlamentu v roku  2019

Zverejnené 27.02.2019 - stiahnúť TU 

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnené 22.02.2019 - stiahnúť TU 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v anglickom jazyku 

Zverejnené 6.02.2019 - stiahnúť TU  

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku 

Zverejnené 6.02.2019 - stiahnúť TU 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku 

Zverejnené 6.02.2019 - stiahnúť TU 

 

Voľby prezidenta SR 2019

 

Zoznam kandidátov na voľby prezidenta SR

Zverejnené 25.02.2019 - stiahnúť TU 

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnúť TU 

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnúť TU 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnúť TU 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnúť TU 

 

Menovanie zapisovateľa

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnúť TU 

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnúť TU  

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Zverejnené 29.01.2019 - stiahnúť TU  

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Zverejnené 25.01.2019 - stiahnúť TU 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 / 2020-2021/

 Zverejnené 7.1.2019  - stiahnúť TU  

 

Plán zberu TKO 2019

 Zverejnené 10.12.2018 - stiahnúť TU    

 

Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj, Klaster FG-1

 Zverejnené 7.12.2018 - stiahnúť TU

 

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov - chovateľov

 Zverejnené 4.12.2018 - stiahnúť TU   


Návrh rozpočtu na rok 2019 / 2020-2021/

 Zverejnené 13.11.2018  - stiahnúť TU  

 

Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Figa

  Zverejnené 02.11.2018  - stiahnúť 1 , 2 , 3 , 4 

 

Optické prepojenie Tornaľa - Starňa a optické pripojenie Figa - Gemerská Ves

  Zverejnené 02.11.2018  - stiahnúť 1 , 2 , 3 

 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R2 Bátka - Figa

  Zverejnené 10.09.2018  - stiahnúť TU   

 

Zamestnanci OcÚ vo Fige komunikujú v ústnom aj písomnom styku 

v jazyku národnostnej menšiny / v maďarskom jazyku/

  Zverejnené 26.07.2018  - stiahnúť TU  

 

 Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení stavby

"Optické prepojenie obcí Radnovce - Vyšné Valice"

  Zverejnené 24.04.2018  - prvá časť stiahnúť TU  

                                           druhá časť stiahnúť TU 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;