Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Aktuality

 

Schválený rozpočet na rok 2019 / 2020-2021/

 Zverejnené 7.1.2019  - stiahnú TU  

 

Plán zberu TKO 2019

 Zverejnené 10.12.2018 - stiahnú TU    

 

Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj, Klaster FG-1

 Zverejnené 7.12.2018 - stiahnú TU

 

Žiados o súčinnos pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvatežov - chovatežov

 Zverejnené 4.12.2018 - stiahnú TU   

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitežstva

 Zverejnené 23.11.2018 - stiahnú TU 


Návrh rozpočtu na rok 2019 / 2020-2021/

 Zverejnené 13.11.2018  - stiahnú TU  

 

Výsledky volieb v obci Figa vo vožbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 Zverejnené 13.11.2018  - stiahnú TU   

 

Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Figa

  Zverejnené 02.11.2018  - stiahnú 1 , 2 , 3 , 4 

 

Optické prepojenie Tornaža - Starňa a optické pripojenie Figa - Gemerská Ves

  Zverejnené 02.11.2018  - stiahnú 1 , 2 , 3 

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitežstva vo Fige

  Zverejnené 22.10.2018  - stiahnú TU    

 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R2 Bátka - Figa

  Zverejnené 10.09.2018  - stiahnú TU   

 

Vožby do orgánov samosprávy obcí 

 

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre vožby starostu obce Figa

  Zverejnené 24.09.2018  - stiahnú TU  

 

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre vožby do Obecného zastupitežstva vo Fige

  Zverejnené 24.09.2018  - stiahnú TU  

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

  Zverejnené 23.08.2018  - stiahnú TU  

 

Menovanie zapisovateža miestnej volebnej komisie

  Zverejnené 23.08.2018  - stiahnú TU  

 

Oznámenie o určení počtu obyvatežov pre vožby do orgánov samosprávy obcí

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU    

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre vožby do orgánov samosprávy obcí

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU     

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU     

 

Informácia pre voliča v MJ

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU    

 

Informácia pre voliča v SJ

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU   


 

Zamestnanci OcÚ vo Fige komunikujú v ústnom aj písomnom styku 

v jazyku národnostnej menšiny / v maďarskom jazyku/

  Zverejnené 26.07.2018  - stiahnú TU  

 

 Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení stavby

"Optické prepojenie obcí Radnovce - Vyšné Valice"

  Zverejnené 24.04.2018  - prvá čas stiahnú TU  

                                           druhá čas stiahnú TU 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;