Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Aktuality

 


Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Figa

  Zverejnené 02.11.2018  - stiahnúť 1 , 2 , 3 , 4 

 

Optické prepojenie Tornaľa - Starňa a optické pripojenie Figa - Gemerská Ves

  Zverejnené 02.11.2018  - stiahnúť 1 , 2 , 3 

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Fige

  Zverejnené 22.10.2018  - stiahnúť TU    

 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R2 Bátka - Figa

  Zverejnené 10.09.2018  - stiahnúť TU   

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

 

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre voľby starostu obce Figa

  Zverejnené 24.09.2018  - stiahnúť TU  

 

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Fige

  Zverejnené 24.09.2018  - stiahnúť TU  

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

  Zverejnené 23.08.2018  - stiahnúť TU  

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

  Zverejnené 23.08.2018  - stiahnúť TU  

 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU    

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU     

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU     

 

Informácia pre voliča v MJ

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU    

 

Informácia pre voliča v SJ

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU   


 

Zamestnanci OcÚ vo Fige komunikujú v ústnom aj písomnom styku 

v jazyku národnostnej menšiny / v maďarskom jazyku/

  Zverejnené 26.07.2018  - stiahnúť TU  

 

 Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení stavby

"Optické prepojenie obcí Radnovce - Vyšné Valice"

  Zverejnené 24.04.2018  - prvá časť stiahnúť TU  

                                           druhá časť stiahnúť TU 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;