Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Samospráva

 

Starosta obce Figa :  Tibor Sklenárik

 

Zástupca starostu :   Martin Gubala

 

Poslanci obecného zastupiteľstva :    

                                                              Gejza Máté                                    

                                                              Tomáš Váradi

                                                              Martin Gubala

                                                              Miroslav Štuller

                                                              Petr Máté 

 

Ekonómka obce :  Mária Asztalosová

 

Ohlasovňa, dane a poplatky :  Andrea Verébová 

 

Hlavná kontrolórka obce :  Dorota Csóková

 Starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;