Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Matričný úrad Figa

 

 

                            

                                        Matrikárka: Mária Asztalosová

                              Obec Figa, Matričný úrad - Figa 11, 982 51 Figa  

                                        Tel./fax:  +421-047-5595-311 

                                         E-mail: obecfiga@post.sk

                              

 

HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI:

 1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu

 2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva

 3. Zápis úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu

 4. Vydávanie výpisov z matriky

 5. Zápis do osobitnej matriky

 

 Dokumenty/Informácie

 

  1. Žiadosť o vydanie rodného, sobášneho, úmrtného listu

  2. Uzavretie manželstva 

  3. Zápis úmrtia do matriky

  4. Vedenie osobitnej matriky 

  5. Vydanie duplikátu matričného dokladu

  6. Zmena priezviska po rozvode do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu

  7. Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

  8. Zápis o určení otcovstva - súhlas 

  9. Zápis o určení otcovstva ešte nenarodeného dieťaťa 

10. Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky  

11. Žiadosť o prijaté predošlého priezviska po rozvode 

12. Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky pri sobáši  

13. Žiadosť o vydanie xxxx listu 


Vissza  ( /naspäť/ pre HU stránku)  


Starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;