Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Verejná tabuža


Aktuality

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitežstva

 Zverejnené 24.06.2019 - stiahnú TU 

 

Zápis detí do MŠ

 Zverejnené 06.05.2019 - stiahnú TU 

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitežstva

 Zverejnené 09.04.2019 - stiahnú TU 

 

Rozhodnutie  - Verejná vyhláška ,Realizácia optických sieti: Banskobystrický kraj, Klaster FG-I.

Zverejnené 01.03.2019 - stiahnú TU

 

Určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady

Zverejnené 22.02.2019 - stiahnú TU

 

Vožby do Európskeho parlamentu 2019

 

E-mailová adresa na doručenie  žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v obci Figa pre vožby  do Európskeho parlamentu v roku 2019

Zverejnené 27.02.2019 - stiahnú TU 

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Figa  pre vožby do Európskeho parlamentu v roku  2019

Zverejnené 27.02.2019 - stiahnú TU 

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnené 22.02.2019 - stiahnú TU 

 

Informácia o podmienkach práva voli a práva by volený - v anglickom jazyku 

Zverejnené 6.02.2019 - stiahnú TU  

 

Informácia o podmienkach práva voli a práva by volený - v maďarskom jazyku 

Zverejnené 6.02.2019 - stiahnú TU 

 

Informácia o podmienkach práva voli a práva by volený - v slovenskom jazyku 

Zverejnené 6.02.2019 - stiahnú TU 

 

Vožby prezidenta SR 2019

 

Zoznam kandidátov na vožby prezidenta SR

Zverejnené 25.02.2019 - stiahnú TU  


E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnú TU 

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnú TU 

 

Informácia o podmienkach práva voli a práva by volený - v maďarskom jazyku

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnú TU 

 

Informácia o podmienkach práva voli a práva by volený - v slovenskom jazyku

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnú TU 

 

Menovanie zapisovateža

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnú TU 

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnené 30.01.2019 - stiahnú TU 

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitežstva

 Zverejnené 29.01.2019 - stiahnú TU 

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitežstva

 Zverejnené 25.01.2019 - stiahnú TU 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 / 2020-2021/

 Zverejnené 7.1.2019  - stiahnú TU  

  

Plán zberu TKO 2019

 Zverejnené 10.12.2018 - stiahnú TU   

 

Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj, Klaster FG-1

 Zverejnené 7.12.2018 - stiahnú TU

 

Žiados o súčinnos pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvatežov - chovatežov

 Zverejnené 4.12.2018 - stiahnú TU  

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitežstva

 Zverejnené 23.11.2018 - stiahnú TU  

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 / 2020-2021/

 Zverejnené 13.11.2018  - stiahnú TU  

 

Výsledky volieb v obci Figa vo vožbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 Zverejnené 13.11.2018  - stiahnú TU  

 

Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Figa

  Zverejnené 02.11.2018  - stiahnú 1 , 2 , 3 , 4

 

Optické prepojenie Tornaža - Starňa a optické pripojenie Figa - Gemerská Ves

  Zverejnené 02.11.2018  - stiahnú 1 , 2 , 3 

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitežstva vo Fige

  Zverejnené 22.10.2018  - stiahnú TU   

 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R2 Bátka - Figa

  Zverejnené 10.09.2018  - stiahnú TU   

 

 

Vožby do orgánov samosprávy obcí 

 

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre vožby starostu obce Figa

  Zverejnené 24.09.2018  - stiahnú TU  

 

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre vožby do Obecného zastupitežstva vo Fige

  Zverejnené 24.09.2018  - stiahnú TU 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

  Zverejnené 23.08.2018  - stiahnú TU    

 

Menovanie zapisovateža miestnej volebnej komisie

  Zverejnené 23.08.2018  - stiahnú TU  

 

Oznámenie o určení počtu obyvatežov pre vožby do orgánov samosprávy obcí

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU    

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre vožby do orgánov samosprávy obcí

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU     

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU    

 

Informácia pre voliča v MJ

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU    

 

Informácia pre voliča v SJ

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU   


 

Zamestnanci OcÚ vo Fige komunikujú v ústnom aj písomnom styku 

v jazyku národnostnej menšiny / v maďarskom jazyku/

  Zverejnené 26.07.2018  - stiahnú TU  

 

 Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení stavby

"Optické prepojenie obcí Radnovce - Vyšné Valice"

  Zverejnené 24.04.2018  - prvá čas stiahnú TU  

                                           druhá čas stiahnú TU 

 

 

 Ostatné

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.08.2018

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU  

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 23.08.2018

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU  

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.08.2018

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnú TU   

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitežstva vo Fige

  Zverejnené 26.07.2018  - stiahnú TU  

 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Riaditež Materskej školy vo Fige'

  Zverejnené 27.11.2017  - stiahnú TU  

 

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: Stavebné úpravy a investície do využitia obnovitežných zdrojov energie vrátane investícii spojených s úsporou energie - Obecný úrad Figa

  Zverejnené 10.11.2017  - stiahnú TU   

 

Krycí list rozpočtu

  Zverejnené 10.11.2017  - stiahnú TU   

  

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Riaditež Materskej školy vo Fige'

  Zverejnené 25.10.2017  - stiahnú TU  

    

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti 

 Zverejnené 4.9.2017  - stiahnú TU

 

Vožby do orgánov samosprávnych krajov

 Zverejnené 6.7.2017  - stiahnú TU

 

Vožby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voliča

 Zverejnené 6.7.2017  - stiahnú TU

 

 Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Riaditež Materskej školy vo Fige'

  Zverejnené 28.9.2017  - stiahnú TU  

  

 Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Riaditež Materskej školy vo Fige'

  Zverejnené 22.8.2017  - stiahnú TU 

  

 Zhromaždenie vlastníkov požovných pozemkov začlenených v požovnom revíri "Barca"

  Zverejnené 6.6.2017  - stiahnú TU

 

 Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Referent spoločného stavebného úradu'

  Zverejnené 12.5.2017  - stiahnú TU

 

Vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

 Zverejnené 10.8.2016  - stiahnú TU

 

 Plán odvozu TKO a SO v obci Figa 2016

  Zverejnené 7.1.2016  - stiahnú TU

  

Oznam - pre vožby do NR SR 2016 - poštová a elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce

 Zverejnené 10.12.2015  - stiahnú TU

 

Vožby do Národnej rady Slovenskej republiky -informácia pre voliča

 Zverejnené 18.11.2015  - stiahnú TU

 

 Naša obec je monitorovaná kamerovým sytémom

všetky dokumenty nájdete tu 

 

Výberové konanie na funkciu riaditeža Základnej školy - Alapiskola - Figa

Zverejnené 10.7.2015  - stiahnú TU

 

Vyhlásenie vožby hlavného kontrolóra obce Figa:

Zverejnené 12.6.2015  - stiahnú TU

 

 Výzva na predloženie ponuky: 

 

1. Výzva k zadaniu zákazky- rekonštrukcia miestneho rozhlasu: 

Celý text výzvy si môžete stiahnu tu .

 

2. Výzva k zadaniu zákazky - rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Celý text výzvy si môžete stiahnu tu . 

 

Ponuka na vožné pracovné miesto :

 

Základná škola - alapiskola Figa - ponuka na vožné pracovné miesto - stiahnú 

 

Informácia o zadaní zákaziek

 

Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií v obci Figa – I.Etapa


Informácia o zadaní zákazky - stiahnú

Výzva na predkladanie ponúk - stiahnú

Súhrnná správa o zákazke - stiahnú

 Vo Fige dňa: 10.1.2014.

 

 

Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií v obci Figa – II. Etapa


Informácia o zadaní zákazky - stiahnú

Výzva na predkladanie ponúk - stiahnú

Súhrnná správa o zákazke - stiahnú

Vo Fige dňa: 14.2.2014

 

Vissza  ( /naspä/ pre HU stránku) 


Starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;