Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Verejná tabuľa


Aktuality

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

  Zverejnené 23.08.2018  - stiahnúť TU    

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

  Zverejnené 23.08.2018  - stiahnúť TU  

 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU    

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU     

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU    

 

Informácia pre voliča v MJ

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU    

 

Informácia pre voliča v SJ

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU   

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.08.2018

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU  

 

Zamestnanci OcÚ vo Fige komunikujú v ústnom aj písomnom styku 

v jazyku národnostnej menšiny / v maďarskom jazyku/

  Zverejnené 26.07.2018  - stiahnúť TU  

 

 Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení stavby

"Optické prepojenie obcí Radnovce - Vyšné Valice"

  Zverejnené 24.04.2018  - prvá časť stiahnúť TU  

                                           druhá časť stiahnúť TU 

 

 

 Ostatné


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 23.08.2018

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU  

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.08.2018

  Zverejnené 31.07.2018  - stiahnúť TU   

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Fige

  Zverejnené 26.07.2018  - stiahnúť TU  

 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Riaditeľ Materskej školy vo Fige'

  Zverejnené 27.11.2017  - stiahnúť TU  

 

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícii spojených s úsporou energie - Obecný úrad Figa

  Zverejnené 10.11.2017  - stiahnúť TU   

 

Krycí list rozpočtu

  Zverejnené 10.11.2017  - stiahnúť TU   

  

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Riaditeľ Materskej školy vo Fige'

  Zverejnené 25.10.2017  - stiahnúť TU  

    

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti 

 Zverejnené 4.9.2017  - stiahnúť TU

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 Zverejnené 6.7.2017  - stiahnúť TU

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voliča

 Zverejnené 6.7.2017  - stiahnúť TU

 

 Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Riaditeľ Materskej školy vo Fige'

  Zverejnené 28.9.2017  - stiahnúť TU  

  

 Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Riaditeľ Materskej školy vo Fige'

  Zverejnené 22.8.2017  - stiahnúť TU 

  

 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri "Barca"

  Zverejnené 6.6.2017  - stiahnúť TU

 

 Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

'Referent spoločného stavebného úradu'

  Zverejnené 12.5.2017  - stiahnúť TU

 

Vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

 Zverejnené 10.8.2016  - stiahnúť TU

 

 Plán odvozu TKO a SO v obci Figa 2016

  Zverejnené 7.1.2016  - stiahnúť TU

  

Oznam - pre voľby do NR SR 2016 - poštová a elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce

 Zverejnené 10.12.2015  - stiahnúť TU

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky -informácia pre voliča

 Zverejnené 18.11.2015  - stiahnúť TU

 

 Naša obec je monitorovaná kamerovým sytémom

všetky dokumenty nájdete tu 

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy - Alapiskola - Figa

Zverejnené 10.7.2015  - stiahnúť TU

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Figa:

Zverejnené 12.6.2015  - stiahnúť TU

 

 Výzva na predloženie ponuky: 

 

1. Výzva k zadaniu zákazky- rekonštrukcia miestneho rozhlasu: 

Celý text výzvy si môžete stiahnuť tu .

 

2. Výzva k zadaniu zákazky - rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Celý text výzvy si môžete stiahnuť tu . 

 

Ponuka na voľné pracovné miesto :

 

Základná škola - alapiskola Figa - ponuka na voľné pracovné miesto - stiahnúť 

 

Informácia o zadaní zákaziek

 

Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií v obci Figa – I.Etapa


Informácia o zadaní zákazky - stiahnúť

Výzva na predkladanie ponúk - stiahnúť

Súhrnná správa o zákazke - stiahnúť

 Vo Fige dňa: 10.1.2014.

 

 

Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií v obci Figa – II. Etapa


Informácia o zadaní zákazky - stiahnúť

Výzva na predkladanie ponúk - stiahnúť

Súhrnná správa o zákazke - stiahnúť

Vo Fige dňa: 14.2.2014

 

Vissza  ( /naspäť/ pre HU stránku) 


Starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;