sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

Obecné insígnie

Z histórie...

Výzva na predloženie ponuky

Fotogaléria

Obecný úrad - Úradné hodiny

Kontakty

Počet návštev:
8903
Anketa

Počasie

Obecné insígnie

Pečať:

Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Potvrdzuje to aj obecný znak na pečatidle z 18. storočia. V jeho oválnom poli vyryté kolmo postavené čerieslo a lemeš s hrotmi smerujúcimi hore. (Obec svoje pečatidlo používala opačne, s hrotmi nadol. Je totiž zaužívaná zvyklosť, že kruhopis pečatidla začína spravidla hore, tento smer považujeme z hľadiska heraldického za záväzný.) Na pečatidle je ešte jedna zvláštnosť, ktorá robí symbol obce jedinečným. Okolo dvoch hlavných častí pluhu je vyrytá akoby retiazka skladajúca sa z husto vedľa seba poukladaných písmen "x". Kruhopis pečatidla znie: DOBOTZA FALU PETSETIE ANNO 1777 (ť problematická je najmä posledná číslovka). Odtlačky pečatidla sme našli na dokumentoch z roku 1867.

Opísané pečatidlo obec určite používala až do začiatku nášho storočia. V druhe polovici 19. storočia ho v kancelárskej praxi silno obmedzila nápisová pečiatka, ktorej dvojriadkový text znie: GEMEINDE DOBOTZA. Našli sme ju na písomnostiach z roku 1865 a 1866.

Erb obce:

erb.jpg

Vlajka obce:

vlajka.jpg


Administrátor: 18.8.2006

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
8903
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster