Dokumenty

   

Dokumenty na stiahnutie

Gemernet s.r.o.:

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 15.4.2017 pre Gemernet s.r.o. - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 21.02.2017 -stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania - stiahnúť.

Všeobecné podmienky pre služby VoIP - stiahnúť.

Cenník VoIP 2016 - stiahnúť.

Aktualizácia dokumentov k 21.2.2017

Regiotel Gemer s.r.o.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 15.4.2017 - stiahnuť.

 Cenník služieb platný od 21.02.2017 Cenník služieb.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania.

Regiotel Rimava:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 15.4.2017 - stiahnuť.

Cenník služieb platný od 21.02.2017  Cenník služieb

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť

OZ Rozvoj Južného Gemera

VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 15.4.2017 - stiahnuť.

Cenník služieb platný od 21.02.2017 Cenník služieb

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania.

G-net s.r.o.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 15.4.2017 - stiahnuť.

Cenník služieb platný od 21.02.2017  Cenník služieb

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť