sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

Obec Číž a kúpele Číž

Nedávna minulosť a súčasnosť

Kultúra

Šport

Cestovanie

Ubytovanie

Typy na voľný čas

Kontakty

Počet návštev:
15066
Anketa

Počasie

Obec Číž a kúpele Číž

Prvú písomnú správu o obci nachádzame v Spišskom archíve dokument je z roku 1245 pod názvom "terra fílií Thuka" - čiže zem egyeda syna Thuku.

tort3.jpg

Pod dnešným názvom je spomínaná obec v r. 1274 v jednom zložitom súdnom spore, kde príslušníci Hanvay kmeňa žiadajú súdnou cestou susedný majetok obce Číž, nakoľko oni sú dedičmi po Thukovi. Vzhľadom tomu, že Thuka majetok - Číž získal po praslici (dos), nemohol pochádzať z rodu Hanvayovcov, súdny spor prehrali. Teda Číž sa vyčlenil z majetku Hanvayovcov ženbou.

Spomínajú obec i pod menom Chyz - odborníci nevedia ešte presne pôvod slova, jedni tvrdia, že ide o slovanské pomenovanie, druhý podľa "hisz" pomenovanie maďarské.

1332 obec má už kostol, čo postavili zemania na počesť Blahoslovenej matke božej.

1427 roku patril do okresu Putnok-Gemer, v okrese zaujíma 13 miesto z 27 obcí. Czízi János je najväčším majiteľom dediny.

1526 po Moháčskej bitke aj v tejto oblasti sú časté nájazdy Turkov. Dedina musí platiť dane.

tort2.jpg

1565 Turci dedinu vypália, nakoľko neboli dane-odvody pre nich zaplatené. Obyvatelia Číž znova vystavali, ale zbytočne, lebo Turci v r. 1682 znova vypálili, zrovanali zo zemou. Obyvatelia sa poskrývali v okolitých hustých lesoch. Z dobových listín sa dozvedáme, že roky tu nesejú a voľakedajšie živé ulice sú opustené po ktorých sa prehaňajú túlavé psy a vlci. Predsa, ale Číž nemusíme hľadať v zozname zničených a zaniknutých obcí. Po ústupe Turkov časť obyvateľstva sa vrátilo z okolitých lesov, prišli i novousadlíci a postavili znova dedinu.

Ďalší ťažký úder zažíva Číž v r. 1711, keď mor zdecimoval tunajších obyvateľov. V Číži zostali len 2 rodiny. Prišli znova novousadlíci od Muráňa a už v r. 1785 má dedina 408 obyvateľov.

tort4.jpg

1862 tunajší Harnocz Andráš pri kopaní studne narazil v hlbke 8 m na slanú vodu. Vieme, že slaná voda nie je vhodná pre domácnosť ani pre domáce zvieratá, preto opustil svoj fundus aj so studňou, inde kúpil pozemok na stavbu domu. Obyvatelia dediny slanú vodu z opustenej studne začali používať na varenia (zvlášť fazuľa sa dobre uvarila) na pečenie chleba, dávali i zvieratám, ako náhradu soli. Poklesol v dedine predaj soli, preto úradníci Malohontskej župy dali zavrieť studňu a nariadili vyšetriť slanú vodu. Vysvitlo, že slaná voda zo studne okrem kuchynskej soli, obsahuje hodne jodu a bromu. Rozbor viedol Dr. Than Karol a zistil 41 mg jodidu, 80 mg bromidu na liter vody - toto je teda prvý prameň Themis. Glos Artur geológ a banský inžinier - z Čížu skoro rozpoznal liečebný význam slanej vody a preto dal ďalšie 2 studne kopať. V hlbke 35 m sa našla znova slaná voda, ktorá bola ešte s lepším obsahom jodu a bromu pre liečebné účely to je prameň Hygiea. Z vody Hygiey rozbor viedol profesor Ludwig a zistil 0,0428 gr jódu, 0,123 gr brómu a L8,2 gr kuchynskej soli na 1 liter. Túto pramenitú vodu právom pokladáme za najsilnejšiu jod-bromovú vodu na našom kontinente. S významnou rádioactivitou- (podobnou Karlovarskej activite). Výborná je na pitnú kúru, načo sa využíva už viac ako 100 rokov s výborným liečebným účinkom. Tretí prameň Neptún od začiatku sa využíval na kúpanie spolu s prameňom Themis.

1888 Rimamuránská spoločnosť vykúpila pozemky a začala stavať kúpele. Ako prvá stavba bolo riaditeľstvo kúpeľov, jedáleň, 5 kabíniek na kúpenie a kotolňu. Jedtnotliví účastníci si postavili svoje hotely pre pacientov. Mária, Margita, Kamilla, Horváth, Ilona. Pre vojakov invalidov boli postavené 2 panziony, mali aj svoju jedáleň. Dr. Pazár tiež postavil penzion. Takže kúpele disponovali cca 200 posteľmi. Rozširili i kabínky v kúpeľoch o 15 /to boli dolné kúpele tzv. čisté. Horné kúpele s 5 kabínkami zostali pre pacientov s otvorenými ranami.

Prvým kúpelným lekárom bol Dr. Pazár Andor, ktorý v r. 1890 už hlásil 1490 pacientov. Takto sa začína dedina vzmáhať, nakoľko chudobnejší pacienti cez leto boli ubytovaní v súkromných domoch.

V hoteli Milan boi umiestnené deti niekedy aj doprovodom rodiča. Chudobní pacienti v pred a po sezóne mali 50% zľavu. Lekári a najbližší príbuzní likárov kúpele mohli využívať bezplatne.

tort5.jpg

Výborná kúpeľná jedáleň bola pod lekárskym dozorom a pripravovala diety na chudnutie, pribraite, ako aj iné diety nariadené lekárom.

Pacienti mali k dispozícií tenisový kurt, hudbu v parku s výborným primášom, klavír v budove riaditeľstva, kde boli denne i čerstvé noviny, tanečné večere, člnkovanie na Rimave, kúpanie v Rimave, pošta, dialnopis, telefón, klenotníctvo. Sezóna bola od 1. mája do 30. septembra.

Prvým riaditeľom bol Glos Artur, po ňom prebral riaditeľstvo Dr. Szakall - väčšinový účastninár - vďaka nemu kúpele sa vzmáhala, podobne došlo k rozkvetu i dediny - dal vypracovať plán na nové vrty - chcel rozšíriť kúpele, no prekazila to II. svetová vojna.

V zimných mesiacoch zamestnanci plnili čížsku vodu do tmavých litrových fliaš a po 25 ks riaditeľstvo kúpeľov zasielalo v balíkoch do rôznych štátov - najďalej do Ameriky, Japonska. Veľmi dobré boli i mydlá vyrobené s čížskou vodou na liečbu acné a rôznych kožných ochorení. Pokusy boli i soľ získať z vody, ale nebol odbyt pre vysokú cenu. Veľmi pekné katalogy boli vydané aj cenníkmi v jazyku maďarskom, slovenskom, nemeckom, anglickom - niekoľko sa ich aj zachovalo.

Za I. Čs. republiky Masaryková liga tu zriadila ozdravovnňu pre deti - bola tu i dcéra prezidenta - Alica Masaryková. Po II. svetovej vojne kúpele boli znárodnené.

Vojenské penziony slúžili na doliečovanie mimopľúcnej tbc - chodili tu pacienti z Vyšných Hágov. Liečebňa Milan slúži naďalej pre deti od 3-15 rokov, liečí sa tu M. Perthes, a chron. osteomyelitída s veľmi dobrým výsledkom. Tu liečené mali možnosť cez veľké prázdniny ešte na doliečenie, resp. kontrolu ich stravu.

Od roku 1956 kúpele majú celoročnú prevádzku. V rokoch 1975-80 bol postavený nový liečebný dom Rimava s bazénom, fyzikoterapiou, kúpeľami vaňovými, ordináciami-jedálňou-týmto sa začala nová éra kúpeľov - kúpele po dlhej dobe sa zmodernizovali, k tomu prispela i liečba jazdením nakoni čo je dôležité po operácií, pri liečbe M. Perthes.

Koncom 20. storočia boli prevedené nové vrty v Čížskom katastri, ktoré potvrdili, že v okolí sa nachádzajú pramene s kvalitnou a výdatnou čížskou vodou.

tort_rimava.jpg
Administrátor: 20.8.2006

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
15066
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster