Község Önkormányzat Szervezetek/Intézmények Egyházi élet Hírek
  SK | HU  

Községünk történelméből

Hanva községről már az 1200-as évektől találunk feljegyzéseket, 1266-ban Honua,1295-ben Hanua,1786-ban Hamva,1920-ban Hanava, magyarul Hanva néven.E községnek már 1200-ban Hunt Zsigmond volt az ura.1323-ban Hanvay Miklós és Hunt Ádám voltak a község nagybirtokosai. Szép kolostora,amely a Darvas féle úrilak helyén állhatott,1352-ben nyer emlitést egy okiratban.Feltételezhető,hogy a kolostor amiről semmi közelebbit nem tudunk a 16 sz.-ban szünhetett meg.1427-ben a Hanvayaknak 30 jobbágyuk volt itt,ami azt bizonyítja,hogy már akkor tekintélyes község volt.1773-ban 31 úrbéres és 12 zsellér család,1828-ban 117 ház és 1352 lakosa volt.1550-ben Ferdinánd király új adományt ad a községre a Soldos, Hanvay,Darvas,Sándor,Szkárosi és Kerepecy családnak.A község későbbi birtokosai maradtak a Hanvay és a Darvas család.A községben lévő két úrilak szintén az ő tulajdonuk volt.Hanvához tartoznak : Ipolnok,Parinavölgy ,Alsó és Csízi tanya, Hegyfő és Krizsan puszták.E két utóbbi azelőtt szintén község volt.Illetőleg Krizsan puszta határán feküdt egykor Hanva község,mely a tatárjárás idején elpusztult és csak később telepítették a mai helyére. Az akkori lakosság,ahogy tudomásunkra jutott mezőgazdasággal foglalkozott., de nem csak mezőgazdászok voltak,hanem szőlőtermesztéssel is foglalkoztak. Éppen ebből ered a község címere.

falu11.jpg    

hanva7.JPG  falu13.jpg

falu9.jpg


Innova o.z.

Verzia 4.0a; © CSX 2017;