Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Organizácie

  • Dobrovoľne hasičský zbor

Cakov 20 , 980 42

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • Cakov 21 , 980 42

      Občianske združenie za Rozvoj Obce Cakov

   Cakov 26 , 980 42


starosta

Verzia 4.0a; © CSX 2017;