Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Výberové Konanie na funkciu hlavného kontrtolóra 2

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Cakov

Predlžuje sa lehota na výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Cakov

Výberové konanie na funkcie hlavného kontrolóra Obce Cakov 2019


starosta

Verzia 4.0a; © CSX 2017;