Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Predlžuje sa lehota na podávanie ponuky

Predlžuje sa lehota na podávanie ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže.

Obec Cakov na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 09. 2011 predlžuje lehotu na podávanie ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka , v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 3 / 2011 zo dňa 13. 07. 2011  .ako aj  termín vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže .

 

Lehota na podávanie ponuky končí dňom  - 5. 10. 2011  , 12 : 00 hodín 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže  -  7. 10. 2011


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;