Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Verejná súťaž - pozemky

Obec Cakov Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž Podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka, v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č.3/2011 zo dňa 13 . 7. 2011 na predaj nehnuteľného majetku obce - pozemkov za účelom udržiavania poľnohospodárskej pôdy v obci Cakov kat. úz. Cakov.

Text verejnej súťaže.

Prílohy:

čestné vyhlásenie fyzická osoba

čestné vyhlásenie právnická osoba

žiadosť fyzická osoba

žiadosť právnická osoba


 


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;