sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Všetky
Kultúra
Šport
Ekonomika
Región
Verejný život
Veda a technika
Panoráma
Inzeráty

Kontakty

Počet návštev:
10788
Anketa

Počasie

Verejná súťaž - pozemky

Obec Cakov Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž Podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka, v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č.3/2011 zo dňa 13 . 7. 2011 na predaj nehnuteľného majetku obce - pozemkov za účelom udržiavania poľnohospodárskej pôdy v obci Cakov kat. úz. Cakov.

Text verejnej súťaže.

Prílohy:

čestné vyhlásenie fyzická osoba

čestné vyhlásenie právnická osoba

žiadosť fyzická osoba

žiadosť právnická osoba


 


Administrátor: 15.12.2011

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
10788
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster