Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Z histórie...

Stredoveká obec Cakov vystupuje po porvýkrát v archívnych dokumentoch od r. 1394, v skutočnosti je však oveľa staršia. Jej počiatky siahajú prinajmenšom do 13. storočia. V 14. storočí bola vo vlastníctve rodu Séčiovcov (Széchy), v 17. storočí patrila do komplexu majetkov Muránskeho hradného panstva. Počas tureckých vojen bola obec dvakrát spustošená, neskôr však opätovne dosídlená. Obyvateľstvo sa zaoberalo predovšetkým poľnohospodárstvom.


Innova o.z.

Verzia 4.0a; © CSX 2017;