sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

Šport

História

NÁDEJ-Klub Staršej Generácie

Kontakty

Počet návštev:
Anketa

Počasie

História

Obec vznikla zlučením Nižnej a Vyšnej Bátky v roku 1907. V 15. storočí to bolaspoločná obec.

Názvy obce:

Nižná Bátka:

1300  Bathka

1414 Alsho Bathka

1786 Batka 

Vyšná Bátka:

1294 Bathka

1414 Felseubathka

1786 Batka. 

Roku 1411 bola zemepánmi obce rodina Bátkayová. Neskôr ju nachádzame vo vlastníctve grófa de La Motte, potom vo vlastníctve rodiny Bornemissu. Počas tureckých vpádov a stavovských povstaní obec spustla. V roku 1715 tu žilo len 9 poddanských rodín. Roku 1828 žilo v dedine 497 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

Najstaršou kultúrnou pamiatkou obce je kostol klasický reformovaný zo začiatku 19. storočia, kúria neoklasická z konca 19. storočia a dve kúrie klasické z polovice 19. storočia.

Pôsobil tu spisovateľ Ľudovít Kubáni.Innova o.z.: 11.11.2006

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster