sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

História

Fotogaléria

Kultúra

Výzva na predloženie ponúk

Výzva na zadanie podprahovej zákazky

Verejná tabuľa 2012-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2013-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2014-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2015-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2016-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2017-zmluvy, dohody

Kontakty

Počet návštev:
18335
Anketa

Počasie

Verejná tabuľa 2015-zmluvy, dohody

Zmluva s PROUNIONOM 

Dohoda - §50j/NS/2015

Zmluva  o  poskytnutí  služieb  -  PROUNION

Zmluva - PPA 

Zmluva o pripojení k Informačnému systému - DEUS 

Zmluva  o  dielo  -  STALEZA GROUP SERVICES 


sekretariat: 11.11.2015

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
18335
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster