sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

História

Fotogaléria

Kultúra

Výzva na predloženie ponúk

Výzva na zadanie podprahovej zákazky

Verejná tabuľa 2012-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2013-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2014-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2015-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2016-zmluvy, dohody

Verejná tabuľa 2017-zmluvy, dohody

Kontakty

Počet návštev:
18349
Anketa

Počasie

Verejná tabuľa 2012-zmluvy, dohody

Zmluvy, dohody

Zmluva o spolupráci FSR

Zmluva o  termínovanom  úvere - Prima banka Slovensko a.s.

Kúpna  zmluva SSC

Kúpna  zmluva

Kúpna  zmluva I

Kúpna  zmluva IIsekretariat: 16.2.2015

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
18349
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster