Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

História

Obec je doložená r. 1339 ako vlastníctvo Abovcov, ale je staršieho pôvodu.

Názvy obce:

1339 Abafalwa

1920 Abovce.

V roku 1427 tu bolo spísaných 23 port. Po roku 1566 bola poplatná Turkom, za morových epidémií v prvej polovici 18. storočia spustla. V 16. a 17. storočí bola vlastníkom obce rodina Várkonyi, neskôr rodina Kevicky a po r. 1848 rodina Molnárová. Roku 1828 mala 66 domov, v ktorých žilo 480 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a ovocinárstvom.

Koncom 19. storočia tu tkali preberané tkanivy s výrazným geometrickým ornamentom. Najstaršou kultúrnou pamiatkou v obci je klasicistický kaštieľ s barokovými prvkami postavený v roku 1810.Innova o.z.

Verzia 4.0a; © CSX 2017;