Začali sme budovať optiku aj v Radnovciach

   

Začali sme budovať optiku aj v Radnovciach

Zahájili sme budovanie novej miestnej optickej siete aj v  Radnovciach, ktorou plánujeme pokryť takmer všetky domácnosti v obci.

V prvej fáze sa pokryje cca 50% domácností do konca roku 2014.

V ostávajúcich častiach obce bude budovanie optickej siete pokračovať  začiatkom roka 2015.