Pokrytie - dostupnosť našich služieb

   

Naše služby sú dostupné na juhu okresu Rimavská Sobota

Gemernet internet je dostupný v nasledovných obciach:

Rimavská Seč, Číž, Zádor, Lenartovce, Ivanice, Vlkyňa, Cakov, Abovce, Janice, Kráľ, Chrámec, Štrkovec, Riečka, Orávka, Bottovo, Chanava, Dubovec, Rumince, Včelince, Stránska, Širkovce, Šimonovce, Lenka, Figa, Káloša, Valice, Vyšné Valice, Gemerské Michalovce, Radnovce, Vieska nad Blhom,  Dulovo, Hostice, Jestice, Gemerské Dechtáre, Drňa, Sútor, Kerepec, Kesovce, Neporadza, Barca, Martinová

Digitálna televízia RegioTV je dostupná vo vybraných miestach nasledovných obcí:

Rimavská Seč, Číž, Zádor, Chanava, Širkovce, Hostice, Kráľ, Abovce, Včelince,  Lenártovce, Šimonovce, Gemerské Dechtáre, Zádor, Ivanice, Cakov, Radnovce.

Konkrétnu dostupnosť služieb pre Vašu domácnosť si prosím overte na tel. čísle 0907 505 210.

A Gemernet internet a következő településeken érhető el:

Rimavská Seč, Číž, Zádor, Lenartovce, Ivanice, Vlkyňa, Cakov, Abovce, Janice, Kráľ, Chrámec, Štrkovec, Riečka, Orávka, Bottovo, Chanava, Dubovec, Rumince, Včelince, Stránska, Širkovce, Šimonovce, Lenka, Figa, Káloša, Valice, Vyšné Valice, Gemerské Michalovce, Radnovce, Vieska nad Blhom,  Dulovo, Hostice, Jestice, Gemerské Dechtáre, Drňa, Sútor, Kerepec, Kesovce, Neporadza, Barca, Martinová

Digitális kábeltv szolgáltatásunkat a következő településeken igényelheti:

Rimaszécs, Csíz, Zádor, Hanva, Serke, Gesztete, Sajószentkirály, Abafalva, Méhi

2014 márciusától a digitális kábeltv szolgáltatásunk Lénártfalva, Simonyi, Détér településeken is igényelhető lesz.