Optická sieť aj v Ruminciach

   

Optický internet v Ruminciach.
Optikai internet már Runyában is.

Spustenie optickej siete sa posúva na január 2015.

Az optikai internet indítása 2015 januárra lett elhalasztva.